Mr. Thai Nguyen Phu

Mr. Thai Nguyen Phu

Đây là lần đầu tiên mình thi IELTS luôn, hôm nay có điểm mà mừng dã man luôn ấy :))))))

Về chiến thuật khi thi thì mình cũng chỉ follow chiến thuật thầy Đạt dạy trong lúc học thôi, bạn nào thắc mắc là chiến thuật gì thì đăng ký học với thầy 1 (hoặc nhiều khoá) sẽ rõ nhaaa

Mình muốn cảm ơn thầy Đạt nhiều nhiều. Nhờ thầy mà chỉ sau 2 tháng học mà Speaking lẫn Writing của mình cải thiện SIÊU NHIỀU, trước đây mình sợ 2 kỹ năng này lắm luôn thầy giúp mình cải thiện cách dùng từ lẫn Critical Thinking nhiều khủng khiếp luôn ấy ?