Ms. Ha Van Anh

Ms. Ha Van Anh

Học thầy Datio vừa vui vừa thú. Lúc đầu cũng phân vân ko biết có đáng tiền ko, mà học rồi mới biết là chất ra nước cất.

Nhiều khi lười muốn phè phỡn ở nhà, nhưng lại phải lết thân lên để nhìn gương mặt goofy của thầy. Vô học còn đc thầy vỗ béo cho nữa, bổ não chưa thấy mà thấy mập cái thây.

Lúc đầu Writing mình kinh dị , học thầy lên trình thấy rõ, thương thầy ghê. Ai có cơ hội thì đi học đi, đc ngắm thầy đẹp troai ?, còn đc nhồi sọ một đống chiến thuật luôn, ahihi