IELTS vocabulary – Phân biệt “Already”, “Still” và “Yet”

593 lượt xem Theo dõi IELTS with Datio trên IELTS with Datio trên Google News
Đánh giá

Phân biệt “Already”, “Still” và “Yet”

 

“Already” (đã, rồi) được sử dụng để nói về những việc đã xảy ra trước thời điểm hiện tại, thường đi cùng với thì hiện tại hoàn thành.

Ví dụ 1: I’ve already finished my homework. (Tôi đã hoàn thành bài tập về nhà rồi)

Ví dụ 2: It’s only 10 AM and he has already eaten lunch. (Chỉ mới 10 giờ sáng và anh ấy đã ăn trưa rồi)

 

“Still” (vẫn, vẫn còn) được sử dụng khi bạn muốn nói rằng một tình huống hoặc hành động tiếp tục đến thời điểm hiện tại. “Still” thường đứng trước động từ.

Ví dụ 1: I’m still working on my project. (Tôi vẫn đang làm dự án của mình)

Ví dụ 2: She’s still in bed at 11 AM. (Cô ấy vẫn còn nằm trên giường lúc 11 giờ sáng)

 

“Yet” (chưa) được sử dụng trong câu phủ định và câu hỏi để nói về điều chưa xảy ra đến thời điểm hiện tại. “Yet” thường đứng ở cuối câu và đi cùng với thì hiện tại hoàn thành.

Ví dụ 1: Have you finished your report yet? (Bạn đã hoàn thành báo cáo chưa?)

Ví dụ 2: I haven’t seen that movie yet. (Tôi chưa xem phim đó)

 

 


HALL OF FAME

IWD tự hào khi được đồng hành cùng các bạn học viên trên trong suốt hơn 5 năm qua.

Cảm nhận của học viên

–  –  –  –  –  –  –  –  –  M O R E–  –  –  –  –  –  –  –  – 

Đăng ký ngay

Bài kiểm tra trình độ tiếng Anh xếp lớp đầu vào

  CÁC BÀI VIẾT KHÁC
  [Tháng 4 - 2024] Tài liệu Speaking part 3 [Tháng 4 – 2024] Tài liệu Speaking part 3
  06/04/2024 8564 lượt xem

  Nội dungPhân biệt “Already”, “Still” và “Yet”“Already” (đã, rồi) được sử dụng để nói về những việc đã xảy ra trước thời điểm hiện tại, thường đi cùng với thì hiện tại hoàn thành.“Still” (vẫn, vẫn còn) được sử dụng khi bạn muốn nói rằng một tình huống hoặc hành động tiếp tục đến thời […]

  3 tips chống bí ý tưởng trong IELTS Writing dành cho người tự học 3 tips chống bí ý tưởng trong IELTS Writing dành cho người tự học
  22/03/2024 7932 lượt xem

  Nội dungPhân biệt “Already”, “Still” và “Yet”“Already” (đã, rồi) được sử dụng để nói về những việc đã xảy ra trước thời điểm hiện tại, thường đi cùng với thì hiện tại hoàn thành.“Still” (vẫn, vẫn còn) được sử dụng khi bạn muốn nói rằng một tình huống hoặc hành động tiếp tục đến thời […]

  IELTS vocabulary - Phân Biệt “Almost” vs “Nearly” IELTS vocabulary – Phân Biệt “Almost” vs “Nearly”
  23/05/2023 7550 lượt xem

  Nội dungPhân biệt “Already”, “Still” và “Yet”“Already” (đã, rồi) được sử dụng để nói về những việc đã xảy ra trước thời điểm hiện tại, thường đi cùng với thì hiện tại hoàn thành.“Still” (vẫn, vẫn còn) được sử dụng khi bạn muốn nói rằng một tình huống hoặc hành động tiếp tục đến thời […]

  IELTS vocabulary - Phân biệt "Alone", "Lonely" và "Lonesome"  IELTS vocabulary – Phân biệt “Alone”, “Lonely” và “Lonesome” 
  23/05/2023 754 lượt xem

  Nội dungPhân biệt “Already”, “Still” và “Yet”“Already” (đã, rồi) được sử dụng để nói về những việc đã xảy ra trước thời điểm hiện tại, thường đi cùng với thì hiện tại hoàn thành.“Still” (vẫn, vẫn còn) được sử dụng khi bạn muốn nói rằng một tình huống hoặc hành động tiếp tục đến thời […]

  Đăng ký kiểm tra trình độ miễn phí và nhận kết quả nhanh chóng, chuyên nghiệp.

  Hotline IELTS with Datio
  (028)73.099990
  Địa chỉ IELTS with Datio
  🔸 440 Ba Tháng Hai, P.12, Q10
  🔸 51/4/9 Thành Thái, P.14, Q.10
  Chat IELTS with Datio
  Facebook Messenger
  Email IELTS with Datio
  info@ieltsdatio.edu.vn
  Bạn Chưa Tìm Được Lớp Phù Hợp ?

  Gọi ngay cho chúng tôi để được tư vấn